Tâm linh

Bị giật mắt trái liên tục là hên hay xui?

Giật mắt trái hay còn gọi là nháy mắt trái là một hiện tượng khá phổ biến và hầu...