Số mệnh đã an bài, có những người may mắn phát tài ngay từ khi còn trẻ, song cũng có những người lại phải tới khi đã đủ chín...