Làm thí nghiệm đơn giản sai khiến que diêm biết nghe lời? Nghe có vẻ khó hiểu và kì lạ quá nhỉ? Tuy nhiên dựa vào các cơ sở...