Với một chút kiến thức vật lý và hóa học, bạn hoàn toàn có thể làm chủ ngọn lửa như các vị thần trong truyền thuyết. Sau đây là...