Đầu tiên hãy chuẩn bị một quả dưa hấu to và… vài nghìn sợi dây chun dùng để thực hiện thí nghiệm này nhé. Các bạn lưu ý thực...