Muốn hiểu hơn về tính cách con trẻ cũng như vận mệnh tương lai đứa trẻ sau này ra sao cha mẹ có thể xem xoáy tóc đỉnh đầu....