Thủ thuật đơn giản được thực hiện với ethanol khiến tiền giấy không hề cháy giúp bạn giới thiệu cho trẻ sự thú vị của khoa học.

Bạn cần một vài tờ tiền giấy, nhíp, nến, diêm (hoặc bật lửa), muối, 100 ml ethanol (cồn sinh học), 100 ml nước.

Thực hiện thí nghiệm: Đổ ethanol vào nước tạo thành một dung dịch tỷ lệ 1:1. Ngâm tiền vào dung dịch, đảm bảo toàn bộ tờ tiền đều bị ướt. Dùng nhíp lấy tiền ra khỏi dung dịch. Dùng diêm đốt tiền và quan sát. Tờ tiền cháy bùng lên nhưng không bị biến dạng.

Giải thích: Đốt ethanol sẽ tạo ra nước, cacbon dioxit (CO2) và nhiệt. Khi bạn đốt tiền đã tẩm dung dịch trên, chỉ có phần dung dịch bên ngoài cháy bởi nhiệt tạo ra không đủ để làm bốc hơi nước. Do vậy, sau khi màn “ảo thuật” kết thúc, tờ tiền vẫn không hề hấn gì.

Lưu ý: Thí nghiệm này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật khéo léo, chú ý cẩn thận khi thực hiện, tránh để trẻ gặp nguy hiểm với lửa.